Polityka prywatności

Komunikat w zakresie wprowadzenia nowych przepisów ochrony danych osobowych (,,rodo”)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Clean Serwis z siedzibą w Bytomiu przy ul. Rydza Śmigłego 10/12.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, które podają Państwo w związku z realizacją przez firmę Clean Serwis usług, w szczególności: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer kontaktowy o ile został podany, numer rachunku bankowego, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego lub inne dane osobowe.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz biura i tylko w niezbędnym zakresie koniecznym dla realizacji tych zadań.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych): w związku z realizacją celu określonego w pkt 2.
 5. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z podpisaniem umowy na wykonanie usług świadczonych przez Clean Serwis z konieczności realizowania dalszych czynności opisanych w zlecaniach i umowach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody spowoduje skutki przewidziane w obowiązujących przepisach prawa).Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres:

CLEAN SERWIS, ul. Rydza Śmigłego 10/12, 41-933 Bytom.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podpisanie umowy z firmą CLEN SERWIS równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jej realizacji.

 

D-matic

Dowiedz się więcej

Zamów teraz